Mämmen koulu

Mämmen vanha koulurakennus sijaitsee kauniilla paikalla Keiteleen rannalla. Koulun juuret johtavat aina vuoteen 1915, jolloin koulun perustamista alettiin suunnitella. Uusi koulurakennus
vihittiin käyttöön vuonna 1920 ja sähköt koulurakennus sai reilut parikymmentä vuotta myöhemmin.

Koulun toiminta jatkui oppilasmäärien ja opettajien vaihdellessa aina vuoteen 2007, jolloin
koulu muutti Äänekosken keskustan läheisyydessä olevaan Teknologiakeskukseen väistötiloihin koululla havaittujen sisäilmaongelmien vuoksi.

Vuonna 2011 Äänekosken kaupunki myi koulurakennuksen yksityisomistukseen. Wanhalla Mämmenkoululla on toiminut mm. majoitusyritys eikä siellä ole havaittu sisäilmaongelmia.

Äänekosken kaupunki päätti lakkauttaa yli 120 oppilaan Mämmen koulun vuonna 2014. Syksystä 2017 alkaen Mämmen alueen lapset ovat olleet osa yli 1000 oppilaan Koulunmäen yhtenäiskoulua.

Silti unelma omasta koulusta omalla kylällä elää...